Xbrl

Projektvezető

Hamecz István alelnök és Dr. Radnai Márton alelnök.

Cél

Az XBRL szabvány bevezetése Magyarországon a pénzügyi szektorban.

Leírás

Bevezetés XBRL-be

-       Az XBRL az eXtensible Business Reporting Language kifejezés rövidítése. Bevezetése mindazoknak költségmegtakarítást, hatékonyságnövekedést, nagyobb pontosságot és megbízhatódágot jelent, akik pénzügyi adatokat szolgáltatnak vagy használnak.

-       Kb. 450 vállalat, szervezet és kormányszerv nonprofit konzorciuma fejlesztette ki.

-       A saját területén tényleges (de facto) világszabvány, az EU-ban nyugatról (teljes lefedettség) kelet felé (Lengyelország) terjed. A Securities and Exchange Commission minden tőzsdei cégnél kötelezővé tette használatát, 2009. április 13-ától fokozatosan.

-       Nyílt szabvány, licenszdíj-mentesen használható (bevezetése azonban természetesen költségekkel jár).

-       Vö.: Xbrl.org

Egyszerű magyarázat

-      Az XBRL egyszerű ötletet vált valóra: ahelyett, hogy a pénzügyi információkat szövegblokként kezelnénk (mint pl. egy internet-oldal vagy egy nyomtatott szöveg), minden egyes adathoz egy-egy címkét rendel. Pl. a nettó profitnak saját címkéje van.

-      A felcímkézett adatok a számítógépek által olvashatók. Ez lehetővé teszi az üzleti információk automatikus feldolgozását és kombinálását szoftverek által, ami feleslegessé teszi a munkaintenzív, drága kézi adatbevitelt.

-      A számítógépek “intelligens” módon kezelhetik a pénzügyi információkat: felismerik az XBRL-dokumentumban lévő adatokat, kiválogatják, elemzik, tárolják, igény szerint más számítógépekkel kicserélik, és automatikusan a kívánt módon ábrázolják az adatokat a felhasználók (menedzserek, elemzők, felügyelők) számára.

-      Rendkívüli mértékben emeli a pénzügyi adatok feldolgozásának sebességét, csökkenti a hibalehetőségek számát, és az információk automatizált ellenőrzését teszi lehetővé.

-      Nem teszi feleslegessé az eddigi erőfeszítéseket: az adatok a már létező adatnyilvántartási rendszerekből szoftverek által kinyerhetők, vagy közvetlenük XBRL-ben generálhatók.

-      Az XBRL különböző nyelveken és szabályozási környezetben alkalmazhatók, az adatok feldolgozási módja a szabályozási környezet változásához  könnyen alakítható.

-      Az adatok más szabványoknak való megfeleléshez is felhasználhatók, „újrahasznosíthatókká“ válnak (ún. CSV formátumba kerülnek és abban maradnak).

Példa

Az Egyesült Államokban ugyanazok az adatok több különböző hivatalnál más-más formátumban voltak nyilvántartva, növelve az adatok inkonzisztenciájának a valószínűségét. A Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) egységen akarta tárolni az adatokat, legalább három hivatal által elérhető módon. Az FFIEC az XBRL bevezetésekor ezt tapasztalta:

A régi, létező rendszer Az új rendszer Változás
Teljes feldolgozási ktség (10 év alatt) 65m$ 39m$ -40 % (26m$)
Feldolgozáshoz szükséges idő 60-75 nap 2 nap -97% (58-73 nap)
Adathibák 18.000 hiba (1.000 elemi matematikai, 17.000 szemantikai, pl. kerekítési) 0 hiba -100% (A rendszer lehetővé teszi az adatok validálását az adatközlés pillanatában, közlés előtt javítva az adatokat, hibás adatokat nem fogad el)

COREP riporting XBRL séma szerint

Az XBRL riporting séma fő részei

1.     az ún. Taxonómia, amely megmondja az (ugyancsak nyílt szabványos, számítástechnikai világszabvány szerinti) XML fájl felépítését, logikai szerkezetét, riport devizanemét.

2.     az ún. instance document, azaz kitöltött minta XML melyben a taxonómiákban leírt szabályrendszerek is figyelembevételre kerülnek.

Az XBRL séma előnyei

1.     Beépített szabályok ellenőrizhetősége. (Egyelőre csak sheeten/riport típuson belül, a többi összefüggés a riportokat bekérő oldalán kerül ellenőrzésre)

2.     Devizánkénti riportokat egy riportként át lehet adni.

3.     Excel sablonokban nehezebb tölteni a nem fix (riportolásonként eltérő) sorszámú rekordokat, ez ebben a riportformátumban a struktúrából eredően nem okoz problémát.

4.     Dimenziós struktúra: tulajdonságtípusok mentén több riportban felhasználható többszintű dimenziók hozhatók létre (ún. hypercube).

5.     Alkalmazza az XML formátum nyílt szabványos szintaktikáját.

Főbb alkalmazási területek

-      IFRS riportok

-      COREP riporting rendszer

Előnyei a COREP jelenlegi formátumával szemben

1.     Egy nemzetközi, folyamatosan fejlesztett nyílt szabvány online nyomonkövethető hibalistával. Így lényegesen kisebb az esélye a struktúrális hibák hosszú fennállásának.

2.     Nemzetközi adatátadás gördülékenyebbé tétele. A magyar bankok többsége külföldi nagybankok leányvállalata. A külföldi felügyeletek felé történő adattovábbítás egy ilyen nemzetközi pénzügyi riport szabvánnyal a legalkalmasabb. Nem kell minden egyes adattovábbításhoz az anyabank felé interfészt feljeszteni és karbantartani, majd az anyavállalat által annak felügyelete felé továbbítani.

3.     Megszünteti a jelenlegi magyar riportok legkellemetlenebb betegségét, a kézi riportok idejéből ittragadt kerekítési problémát. A probléma a korábbi egyszerűbb csoportosításokon nem jött elő, a lényege, hogy az összes riport valamennyi celláját 1 millió forintra kell kerekíteni és a részösszegek pontos egyezőségét előírja.

4.     Támogatja a különböző országspecifikus riportábrázolások átadását. (Pl: CS riportok megbontása országonként különböző mélységű).

5.     A kész riport excelben történő megjelenítése is támogatott, így a felhasználó könnyen áfuthatja kiküldés előtt a riportokat.

  1. Még nincs hozzászólás
  1. Még nincsenek visszakövetések