Bejárat > blog > Jelentés a frontról: épp az alábbi törvénymódosításért küzdünk

Jelentés a frontról: épp az alábbi törvénymódosításért küzdünk

december 7th, 2009

Ma az alábbi törvénymódosításért küzdünk, egyik projektünk keretében.

Sajnos péntek óta úgy tűnik, az eddigi befolyásos parlamenti támogatók, olvasva a lenti szöveget, kihátráltak mögülünk, egyelőre emailben.

Ma a parlamentben mindkét nagy frakcióval megpróbálok beszélni az ügyben, hátha. Pénteken mindkét frakció vezetése értesült az ügyről, úgyhogy már tudják, h szeretnének-e velem beszélni.

A mai nap jelentőségéről annyit, hogy ha ez a javaslat a mai megbeszélések alapján nem kerül holnap általános vitára (és az idei utolsó ülésszakon, jövő héten részletes vitára és elfogadásra), akkor semmi sem akadályozza, hogy a közüzemi számláid mindegyike külön-külön évente pár ezer forinttal nőjön, bizonyos cégek hasznára, a 2009. évi LX törvény az elektronikus közszolgáltatásról, január 1-től hatályba lépő 6. és 7. paragrafusa következtében.

Erről részletesebben később, most lássuk a javaslat szövegét:

[...] sz. módosító javaslat
Dr. Katona Béla úr részére
az Országgyűlés elnöke

H e l y b e n

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján a [...] számon benyújtott törvényjavaslathoz az alábbi

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjesztem elő:

Javasolom, hogy a törvényjavaslat egészüljön ki a következő [...]. §-sal [...]:

“[...]. §

Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A közüzemi szolgáltatást nyújtó, valamint a Kormány által rendeletben meghatározott csatlakozásra kötelezett vagy jogosult szervek jogosultak arra, hogy a központi rendszerhez az általuk megválasztott, a központi rendszer működtetője által jóváhagyott olyan szoftverrel csatlakozzanak, amely megfelel legalább egy olyan és kizárólag olyan csatlakozási szabványnak (a továbbiakban: nyílt szabvány),
a) amely bárki számára a terjesztés költségeinél nem magasabb ellenérték fejében vagy ingyenesen, regisztráció vagy más feltétel nélkül hozzáférhető, bárki által ingyenesen, feltétel nélkül használható,
b) amelynek való megfelelés megvalósítását más jogalany joga, továbbá más – a nyílt szabvány egyéb feltételeinek meg nem felelő – szabvány vagy technikai követelmény nem korlátozza, és
c) amelynek megfelelő termékek, szolgáltatások vagy rendszerek együttműködési képességének biztosításához szükséges információk megszerzését és használatát más jogalany joga nem korlátozza.

(2) A központi rendszer működtetője az (1) bekezdés szerinti szoftvert akkor hagyja jóvá, ha az megfelel az e törvényben foglalt követelményeknek. Ha a központi rendszer működtetője az (1) bekezdés szerinti szoftver jóváhagyását a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül nem utasítja el, a szoftvert jóváhagyottnak kell tekinteni. A központi rendszer működtetője a kérelmet, a kérelem benyújtásának az időpontját, a szoftver jóváhagyása tárgyában hozott döntést és a jóváhagyott szoftverek listáját a honlapján közzéteszi.

(3) A központi rendszer működtetője az (1) bekezdés szerinti szoftverrel való csatlakozás biztosítása érdekében nyílt hivatali kaput működtet, amely megfelel a hivatali kapu és a nyílt szabvány követelményeinek.

(4) A közüzemi szolgáltatónak valamely hatóság által a központi rendszeren keresztül küldött hivatalos iratot az értesítési tárhelyre való megérkezést követő napon közöltnek kell tekinteni.

(5) A közüzemi szolgáltató biztosítani köteles, hogy az ügyfelei a közüzemi szolgáltató által nyilvántartott adataikat a központi rendszeren keresztül bármikor ingyenesen megismerhessék.

(6) A közüzemi szolgáltató számára biztosítani kell, hogy az ügyfeleire vonatkozó – az ügyfelei által írásban vagy a központi rendszeren keresztül tett kifejezett hozzájárulásban meghatározott, a központi rendszeren keresztül elérhető – adatokat bármikor ingyenesen megismerhesse.”

Indokolás

A módosító javaslat hatékonyabbá kívánja tenni a központi rendszerhez csatlakozott közüzemi szolgáltatók és ügyfeleik közötti kommunikációt a központi rendszer által nyújtott lehetőségek kiaknázásával.

Szorítsatok!

Categories: blog Tags:
  1. Még nincs hozzászólás
Hozzászólások lezárva