Közgyűlés március 3-án

február 20th, 2011 Comments off

A Közgyűlés helye: Budapest, XIII. ker. Váci út 33., 8. emelet,
Térkép: http://link.nyissz.hu/otpalap

A Közgyűlés időpontja: 2011. március 3-án, csütörtökőn, reggel 7:55-9:15-ig

Napirendje:
1. 2010 évi Beszámoló
2. 2010 évi Költségvetés, Közhasznúsági jelentés elfogadása
3. 2011 évi Stratégia elfogadás
4. 2011 évi Költségvetési tervezet elfogadás
5. Tisztségviselő választás
6. Egyebek

Kérjük a tagdíjakat átutalni a 11713184-20000088-00000000 (OTP Bank)
számlaszámra a Nyílt Szabvány Szövetség részére
(megjegyzés rovatba: 2011 évi tagdíj)

Összeg: temészetes személyeknek 12.500 Ft,
Tagdíjnyilvántartás: http://link.nyissz.hu/tagdij

A közgyűlés határozatképes, ha azon a Szövetség szavazati joggal
rendelkező tagjainak több, mint fele (legalább 50 %-a + 1 tag) -
természetes személyek személyesen, a nem természetes személyek
képviselőik útján – jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással
képviselve van).
A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlés
megtartására 2011. március 3-án, csütörtökön, 8:00 órakor kerül sor
azonos napirenddel, az eredeti közgyűlés helyszínén. A Szövetség
Alapszabályának 7.4 pontja szerint a megismételt közgyűlés az előző
közgyűlés napirendjét illető kérdésekben (vagyis a jelen meghívóban
feltüntetett napirendi pontokban) – a jelen levő vagy képviselt tagok
és szavazataik számától függetlenül – határozatképesnek tekintendő.

A visszajelzéseket a paal.peter at nyissz.hu,
cc titkarsag at nyissz.hu címre küldjék.

Budapest, 2011. február 14.

Tisztelettel:

Paál Péter
Elnök

Categories: blog Tags:

Évadzáró Meetup ma este!

december 20th, 2010 Comments off

Ma este közös évadzárót rendezünk néhány, a nyíltságot támogató és/vagy gyakorló szervezettel együtt, mint pl. a Hackerspace, az OpenSKM, a PPT, és a Scarab Research.

Nyolctól kezdődik a Nyissz-meetup a VII. Akácfa 51-ben (térkép: link.nyissz.hu/fogashaz), az alábbi napireddel:

1. A Szövetség – egyelőre nem nyilvános – új Küldetése.

2. Tájékoztató a magyar közigazgatás és a magyar üzleti és civil szféra együttműködésére vonatkozó – egyelőre ugyancsak nem nyilvános – Szövetségi javaslatról.

3. Tájékoztató az ügyvezető személyének változásáról.

Majd pedig 9 körültől jönnek a többiek is, és Asciimoo zenél majd, sörözéssel egybekötve.

Gyertek!!)

http://www.meetup.com/The-Open-Standards-Alliance-Budapest-Meetup-Group/calendar/15778712/

Categories: blog Tags:

Elnökségi és FB ülés jegyzőkönyve

december 20th, 2010 Comments off

Paál Péter Elnök tájékoztatta az Elnökséget és a Felügyelő Bizottságot, hogy a Szövetség közhasznú státusza hatályba lépett.

Dr. Mázsa Péter tájékoztatta az Elnökséget és a Felügyelő Bizottságot a futó projektek és a költségvetés állásáról, mely tájékoztatókat az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette.

Dr. Mázsa Péter bejelentette, hogy az Elnöknél ezúton kezdeményezi a Szövetségnél betöltött Megbízott Ügyvezetői státusza megszüntetését, tagsága fenntartása mellett, 2010. november 30-i hatállyal, amit Paál Péter Elnök az ülésen elfogadott. Az Elnökség határozatott hozott arról, hogy az Elnök gondoskodjon átmeneti ügyvezetésről a korábbiakkal azonos feltételek mellett, valamint hogy az Elnökség keresse a Szövetség új ügyvezetőjét.

Categories: blog Tags:

Elnökségi és FB ülés

november 16th, 2010 Comments off

Tisztelt Elnökségi / Felügyelő Bizottsági tag!

A következő Elnökségi ülést az év elején meghatározott időpontra,

2010. november 26-án pénteken reggel 7:55-re hívom össze,

a HP székházába
Cím: Budapest, XI. kerület Neumann János utca 1.
Térkép: http://link.nyissz.hu/hpbp

Napirend:
1. Személyi ügyek
2. Egyéb ügyek

Az Elnökségi üléssel egyidőben és egy helyre Felügyelő Bizottsági
ülést is összehívok.

Kérem, jelenlétével tisztelje meg az ülést.

Részvételi szándékát a mazsa dot peter at nyissz.hu és a
paal dot peter at nyissz.hu címen jelezze.

Tisztelettel:
Paál Péter
Elnök

Categories: blog Tags:

Vélemény: Digitális Magyarország az FCForum Kiáltvány szemén keresztül

november 13th, 2010 Comments off

“Tegnap az alábbi véleményt küldtem be válaszként Digitális Magyarország társadalmi konzultációjára:” http://www.ctrlc.hu/~stef/blog/posts/Digitális_Magyarország_az_FCForum_Kiátvány_szemén_keresztül.html

Aláírók:
Marsiske Stefan
Andrea Jászai
Fehér Dániel
Balint Varga-Perke
Fórika Endre
Pász Gergely
Ferenci László
Tóth Balázs
Endre Szabo
Gabor Toth
Peter Parkanyi
Misnyovszki Ádám
Veres-Szentkirályi András
Kürti László
Stygár László
Szervác Attila
Madarász Csaba
Dankaházi Lóránt
Nagymajtényi Gábor
Maróy Ákos
Bognár Attila

Categories: blog Tags:

Rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve

szeptember 3rd, 2010 Comments off

A Nyílt Szabvány Szövetség (“Szövetség”) Közgyűlésének (“Közgyűlés”) Jegyzőkönyve

A Közgyűlés helye: Budapest, VI. kerület, Liszt Ferenc tér 2.
A Közgyűlés időpontja: 2010. szeptember 1., 15 óra 30 perc
Jelen: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Paál Péter elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképtelen, mivel a Szövetség szavazati joggal rendelkező tagjainak kevesebb, mint fele van jelen, ezért a megismételt közgyűlés megtartására 2010. szeptember 1-én, 15:45 órakor kerül sor azonos napirenddel, az eredeti közgyűlés helyszínén.

A Megismételt Közgyűlés helye: ugyanott
Időpontja: 2010. szeptember 1., 15 óra 45 perc
Jelen: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Paál Péter elnök megállapítja, hogy Szövetség Alapszabályának 7.4 pontja szerint a Megismételt Közgyűlés az előző közgyűlés napirendjét illető kérdésekben – a jelen levő vagy képviselt tagok és szavazataik számától függetlenül – határozatképesnek tekintendő, és a megismételt Közgyűlést megnyitja.

Az Alapszabály 7.6 pontja alapján a Közgyűlés levezető elnöke a Szövetség Elnöke, Paál Péter.
A Közgyűlés levezető elnöke indítványozza, hogy a Közgyűlés válassza meg szavazatszámlálónak Stefan Marsiskét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kéménczy Kálmánt és Dr. Mázsa Pétert.
A Közgyűlés kézfelemeléssel szavazva, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szavazatszámláló Stefan Marsiske, a jegyzőkönyv hitelesítői pedig Kéménczy Kálmán és Dr. Mázsa Péter.

A meghívónak megfelelően a jelen Közgyűlés napirendje a következő:
1. Személyes elnöki tájékoztató és megbeszélés
2. Alapszabály módosítása a Fővárosi Bíróság végzése alapján
3. Egyebek

1. Paál Péter Elnök tájékoztatót tart munkahelyének megváltozásáról.
A Közgyűlés a tájékoztatót – szavazásra bocsátás nélkül – tudomásul vette.

2. Paál Péter elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a Fővárosi Bíróság 2010. július 27-i Végzése alapján az alábbiakat határozza el:
- Az Alapszabály az Elnökségről szóló 6.2 pont 10. bekezdésében mondja ki, hogy „Az Elnök és az Alelnökök a Szövetség vezető tisztviselői“, és a 6.2 pont helyett a Felügyelő Bizottságról szóló 6.4. pont utolsó bekezdésében mondja ki, hogy „A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői“.
- A 7.4. pontban a gondolatjeles rész kerüljön törlésre, mert félreérthető.
- A 7.4. pont 2. bekezdésében a vagy képviselt tagok szövegrész kerüljön törlésre, mert félreértéshez vezet.
- A 7.4. pont 3. bekezdésébe kerüljön be, hogy szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
- A 8.2. pontban a Szövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez az Elnök, távollétében az Általános Alelnökök önállóan jogosultak.

A Közgyűlés kézfelemeléssel szavazva az alábbi határozatot hozta:
7/2010. számú határozat
Igen: 9 szavazat; Nem: 0 szavazat; Tartózkodott: 0 szavazat.

A Közgyűlés döntése
- Az Alapszabály az Elnökségről szóló 6.2 pont 10. bekezdésében mondja ki, hogy „Az Elnök és az Alelnökök a Szövetség vezető tisztviselői“, és a Felügyelő Bizottságról szóló 6.4. pont utolsó bekezdésében mondja ki, hogy „A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői“.
- A 7.4. pontban a gondolatjeles rész törlésre került.
- A 7.4. pont 2. bekezdésében a vagy képviselt tagok szövegrész törlésre került.
- A 7.4. pont 3. bekezdésében: szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
- A 8.2. pontban a Szövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez az Elnök, távollétében az Általános Alelnökök önállóan jogosultak.

Ezt követően a Közgyűlés levezető elnöke indítványozza, hogy a Közgyűlés a Szövetség Alapszabályának javasolt módosításait és a módosításoknak az egységes szerkezetbe foglalását a jelen Jegyzőkönyvhöz csatolt formában fogadja el.

A Közgyűlés a 2. napirendi pont megvitatása után kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
8/2010. számú határozat
Igen: 9 szavazat; Nem: 0 szavazat; Tartózkodott: 0 szavazat.
amely alapján a Közgyűlés elfogadta a Szövetség egységes szerkezetbe foglalt újraalkotott Alapszabályát a jelen Jegyzőkönyvhöz csatolt formában.

3. A Közgyűlést
− Braun Péter tájékoztatta a Vezető Informatikusok Szövetségének tegnapi konferenciájáról, ahol a Nyílt Szabvány Szövetség képviseletében Mázsa Péter is tartott előadást a Szövetség nyáron elfogadott küldetéséről, hosszú távú céljáról és jövőképéről. A konferencia résztvevői „rendkívül lelkesen“ fogadták elképzeléseinket, előadás után egy órán át folyt erről a spontán beszélgetés.
− Stefan Marsiske tájékoztatta a jövő héten Lengyelországban, október végén pedig Barcelonában a Szövetség részvételével zajló konferenciákról, amelyeken Stefan a közadatok felhasználási módjairól és civil szervezetek törvényalkotási folyamatba való bevonásának eszközeiről tart előadásokat, továbbá kérte a Szövetség segítségét a http://hu.ckan.net adattár fejlesztéséhez (amiben Kéménczy Kálmán tagunk is részt vesz).
− Kiss Gábor tájékoztatta a makroadatok felhasználóbarát bemutatásáról és extrapolációjáról szóló program alakulásáról, valamint a egészségügy irányítási rendszerének átalakításából következő lehetőségekről.
− Szuhaj Mihály tájékoztatta a civil alapprogram keretében és a fővárosi önkormányzati programok keretében pályázható támogatásokról.
− Mázsa Péter tájékoztatta
− a logo felhasználásával való névjegyek és egyéb papíranyagok tervezésének és nyomtatásának költségeiről. Névjegyek a tagok kérése alapján készülnek.
− Hamecz István Általános Alelnök javaslatáról a víziónknak a kormány felé való közvetítésének lehetséges útjáról.
− Hamecz István Általános Alelnök javaslatáról az xbrl szabványnak a kormány felé való közvetítésének lehetséges útjáról.
− Tárgyalásainkról a nyílt szabványos választási térképekkel, közművezeték térképekkel, azonosítási rendszerekkel, bírósági IT rendszerekkel (Jenei Zoltán és Stefan Marsiske tagok részvételével), közadatokkal (vö.: 1104/2010. korm határozat [pdf]), jogszabályok változáskövetésével (Stefan Marsiske és Horváth János tagokkal), és az adózással kapcsolatban.

Javaslatok:
− Braun Péter javasolta, hogy tűzzük ki célul, hogy a törvényalkotásról szóló törvény tartalmazzon a törvények kötelező részeiként nyílt szabványos informatikai megoldásokat a törvény végrehajtására és a természetes és jogi személyekkel való kapcsolattartásra vonatkozóan; az utalás rendje ne változzon.
− Kéménczy Kálmán javasolta, hogy a bírósági IT rendszerekkel kapcsolatban keressük meg Laky Norbertet, a Fővárosi Bíróság IT igazgatóját is.
− Stefan Marsiske javasolta a havi Meetupok funkciójaként a nyílt kapcsolattartást, esetenként előadással.
− Mázsa Péter javasolta, hogy nyáron alkotott víziónkat a kormánnyal való tárgyalásaink eredményeinek ismeretében hozzuk nyilvánosságra, a kormánnyal közösen vagy anélkül; hogy nézzük meg, szeretnénk-e a https://kozpenzpalyazat.gov.hu oldalt nyílt szabványos interfésszel való hozzáférését elősegíteni; és tájékozódjunk a BKV jövőbeli jegyrendszere nyílt szabványosításának lehetőségeiről.

A Közgyűlés a tájékoztatókat és javaslatokat – szavazásra bocsátás nélkül – tudomásul vette.

A számlát Braun Péter fizette, amit a Közgyűlés köszönettel tudomásul vett.

További megvitatandó kérdés hiányában, a Közgyűlés levezető elnöke a Közgyűlést berekesztette. Jegyzőkönyv lezárva 2010. szeptember 1. 17 óra 00 perckor.

__________________________________
Paál Péter
a Közgyűlés levezető elnöke

__________________________________
Kéménczy Kálmán
a jegyzőkönyv hitelesítője

__________________________________
Mázsa Péter
a jegyzőkönyv hitelesítője

Categories: blog Tags:

Rendkívüli közgyűlés 1-én

augusztus 24th, 2010 Comments off

A Közgyűlés helye: Menza Étterem
Budapest, VI. kerület, Liszt Ferenc tér 2.
Térkép: http://j.mp/menza

A Közgyűlés időpontja: 2010. szeptember 1. szerda, 15:30

Napirendje:
1. Személyes elnöki tájékoztató és megbeszélés
2. Alapszabály módosítása a Fővárosi Bíróság végzése alapján
3. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon a Szövetség szavazati joggal
rendelkező tagjainak több mint fele (legalább 50 %-a + 1 tag) -
természetes személyek személyesen, a nem természetes személyek
képviselőik útján – jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással
képviselve van).
A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlés
megtartására 2010. szeptember 1. szerda, 15:45 órakor kerül sor azonos
napirenddel, az eredeti közgyűlés helyszínén. A Szövetség
Alapszabályának 7.4 pontja szerint a megismételt közgyűlés az előző
közgyűlés napirendjét illető kérdésekben (vagyis a jelen meghívóban
feltüntetett napirendi pontokban) – a jelen levő vagy képviselt tagok
és szavazataik számától függetlenül – határozatképesnek tekintendő.

A visszajelzéseket a paal pont peter at nyissz.hu,
cc mazsa pont peter at nyissz.hu címre küldjék.

Budapest, 2010. augusztus 24.

Tisztelettel:

Paál Péter
Elnök

Categories: blog Tags:

And the winner is…

augusztus 11th, 2010 Comments off
Categories: blog, blog @en Tags:

crowdSPRING – project posted

július 29th, 2010 Comments off

Your project has been posted. Thanks so much for your business!

We’ll send you an email anytime a new entry is uploaded or a new comment is left for you. After seeing the results in over ten thousand projects, we’ve found that buyers who leave timely and constructive feedback and score entries in their projects get the best results and see 3 to 5 times as many entries in their projects! So visit early and visit often…

————————-

Category: Logo AND Stationery
Project: Open Standards Alliance
End date: 05-Aug-10

Award 1: $300

Project Fee: $84
__________________________
Total: $384

Payment Method: Credit Card

http://www.crowdspring.com/project/2286838_open-standards-alliance/details/

————————-

You can click the above link to visit your project or, when logged in, you can click ‘mySPRING’ in the top menu of any page on our site and you’ll see a convenient link to your project.

See you soon,

The crowdSPRING crew

Questions? Answers:
http://www.crowdspring.com/help

(Pls share it, thank you:)

Categories: blog, blog @en Tags:

A Szövetség új elnöke: Paál Péter, az IBM vezérigazgatója

július 7th, 2010 Comments off

A Nyílt Szabvány Szövetség (“Szövetség”)
Közgyűlésének (“Közgyűlés”)
Jegyzőkönyve

A Közgyűlés helyszíne: Budapest, XIII. kerület, Váci út 33.

A Közgyűlés időpontja: 2010. május 28., 07 óra 55 perc

A Közgyűlésen a jelen Jegyzőkönyvhöz 1. mellékletként csatolt Jelenléti íven feltüntetett tagok vannak jelen.

A Szövetség Alapszabályának 7.6 pontja alapján a Közgyűlés levezető elnöke a Szövetség Elnöke, Hamecz István.

A Közgyűlés levezető elnöke, a Szövetség Elnöke indítványozza, hogy a Közgyűlés válassza meg szavazatszámlálónak P. Kiss Gábort, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kéménczy Kálmánt és Dr. Mázsa Pétert.

A Közgyűlés kézfelemeléssel szavazva az alábbi határozatot hozta:

Igen: 15 szavazat
Nem: 0 szavazat
Tartózkodott: 0 szavazat.

A Közgyűlés döntése: a szavazatszámláló P. Kiss Gábor, a jegyzőkönyv hitelesítői pedig Kéménczy Kálmán és Dr. Mázsa Péter.

Ezt követően a levezető elnök a Közgyűlést megnyitotta és a Jelenléti íven feltüntetett résztvevők száma alapján a levezető elnök a Közgyűlés határozatképességét megállapítja.

A meghívónak megfelelően a jelen Közgyűlés napirendje a következő:
1. Beszámoló elfogadás
2. Költségvetés elfogadás
3. Stratégia elfogadás
4. Költségvetési tervezet elfogadás
5. Tisztségviselő választás
6. Alapszabály módosítás
7. Egyebek

A Közgyűlés kézfelemeléssel szavazva az alábbi határozatot hozta:

Igen: 15 szavazat
Nem: 0 szavazat
Tartózkodott: 0 szavazat.

A Közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a fenti napirendi pontokat jóváhagyta.

A Közgyűlés az 1. és a 2. napirendi pont vitáját elkezdte.

Hamecz István elnök beszámolója a tevékenységről és a költségvetésről:

Költségvetés

A tagdíjbevételek mindenkor nyilvánosak az alábbi címen:

http://link.nyissz.hu/tagdij

A hivatalos mérleg a saját emailfiókba belépve a dokumentumok között található, és itt a közgyűlésen is megtekinthető.

A nagyobb tételeket kiemelve azonban a következő történt:

2009

Bevétel:
Tagdíj: 2.969.000 M Ft (1 céges tag 2009-ben 2 évet utalt egyszerre)
Vállalkozási bevétel: 3.000.000 M + ÁFA Ft (ELMÜ-szerződés)

Kiadás:
Megbízási díj: 4.360.000 + ÁFA Ft

2010, pillanatnyi állapot (2010.05.25)

Bevétel:
Tagdíj: 1.639.250 Ft (1 céges tag már tavaly utalta az idei tagdíjat)

Kiadás:
Megbízási díj: 1.140.000 + ÁFA Ft

Pillanatnyi egyenleg: 614.029 Ft

Stratégia

Preferencia-sorrendben:
1. A folyamatos működés előfeltételeinek biztosítása,
2. a Szövetség küldetése teljesülésének előfeltételeit jelentő jogszabályváltozás elősegítése,
3. a küldetésen belül a tagság által legfontosabbnak tartott projektkezdeményezések végrehajtásához a mindenkori állami és piaci szereplők megszervezése,
4. a tagok által önként vállalt többi projektkezdeményezés segítése.

1. A folyamatos működés előfeltételeinek biztosítása

Bármely további tevékenység előfeltétele volt, legalább egy valaki (a Szövetség ügyvezetője) fő feladatának érezze a Szövetség küldetésének elősegítését.

A Szövetség kezdeményezőinek javaslatától eltérően az alapító közgyűlés úgy határozta meg, hogy az ügyvezetőt ne a közgyűlés foglalkoztassa (főtitkárként), hanem az elnök kössön vele szerződést.

A szerződéssel kapcsolatban az elnöknek három korlátnak kellett megfelelnie:
1. az alapítás előtti informális megbeszélések során kialakult egy olyan célösszeg, amelyet a szervezést kezdő cégek és magánszemélyek megfelelőnek tartottak a folyamatos működés biztosítására.
2. A realitás azonban az volt, hogy a tagdíjakon és az esetleges projektbevételeken kívül más bevétellel (pl. céges vagy állami támogatással) a gyakorlatban nem számolhattunk.

A javasolt megbízási díj és a realitások közötti ellenmondást a Szövetség Jogi infrastruktúra és implementáció alelnökének a segítségével sikerült feloldani. Az általa javasolt konstrukcióban a tervezett megbízási díj (határozatlan időtartamú megbízás formájában) szerepel, amit azonban akkor és csak akkor lehet lehívni, ha a Szövetség bankszámlájára ténylegesen befolyt bevételek nem csökkennek az adott, a közgyűlés által meghatározott adott összeg alá.

Az ügyvezető továbbá javasolta, hogy tekintettel a 2. pontban megfogalmazott körülményekre, a közgyűlés szabályozza, hogy a bevételeknek max 75%-át lehessen kivenni személyi kiadásként vagy megbízási díjként; ehelyett a közgyűlés továbbra is inkább azzal a korlátozással kívánt élni, hogy a Szövetség bankszámláján levő összeg ne csökkenhessen egy bizonyos adott összeg alá. (Ennek ellenére informális korlát, hogy a jövőbeni esetleges nagyobb bevételek esetén ne csak a folyamatos működéshez ösztönzést jelentő megbízási díjra, hanem a mindenkori stratégiát elősegítő PR-ra, pl. szükség esetén konferenciára is jusson forrás: ezt a közgyűlés az elnök belátására bízta.)

A megkötött szerződés (amely a tagság előtt nyilvános, a saját emailfiókba belépve itt http://j.mp/megbizasi elérhető, és itt a közgyűlésen is megtekinthető) mind a közgyűlés által a szerződés megkötésére felhatalmazott elnök, mind pedig az ügyvezető számára megfelelt. Ez a szerződéses berendezkedés sikeresnek bizonyult: biztosította a működés folytonosságát, amely nélkül nem érhettük volna el tavalyi eredményeinket.

2. A Szövetség küldetése teljesülésének előfeltételeit jelentő jogszabályváltozás elősegítése

A 2007 első felében készült, a szakma támogatását élvező nyílt szabványos kormányrendelet-tervezet 2007 második felében nem nyerte el az akkori kormány tetszését.

A rendelet-tervezet tartalmazta azokat a törekvéseket, amelyek mentén 2008-ban elkezdtük szervezni és megalapítottuk a Szövetséget.

E törekvések mentén 2009 folyamán kerestük azokat az alkalmas pontot, hogy hol tudnánk a jogrendszer segítségével garantálni törekvéseink (ti. a nyílt szabványok) érvényesülését az állam-állam, állam-állampolgár, piac-fogyasztó és az állam-piac kapcsolatokban. A piac-fogyasztó és az állam piac kapcsolatokban – a tagság által range voting típusú szavazás segítségével preferáltként meghatározott projekt, a közmű-projekt (lásd lent) – mindenekelőtt a közmű-fogyasztó és az állam-közmű kapcsolatokban kívántuk elérni, hogy a kapcsolatok jogszabály által garantáltan kizárólag nyílt szabványosak lehessenek.

E törekvésünket a 2007 óta javasolt kormányrendelet-tervezet felhasználása segítségével 2009 végén, egy törvényben sikerült elérni, amely azóta hatályos és szövege itt elérhető: http://j.mp/torveny

A törvény a 2007-es, több mint 4000. változatban elfogadott koncepciónkkal azonos feltételeket határoz meg kötelezőként az állam-állam, állam-állampolgár, közmű-fogyasztó és az állam-közmű kapcsolatokban.

Ez a maximum, amit garanciák tekintetében Magyarországon ilyen rövid idő alatt, ilyen közegben, elég reménytelen kezdeti feltételekből kiindulva elérhettünk. A jelenlegi jogi helyzet számunkra nyilván nem az út vége, inkább a reális projektekhez vezető út kezdete. Mindenesetre nem rossz kiindulópont egy bizonytalan és kockázatokkal teli út megkezdéséhez.

A kockázatok és bizonytalanságok kezelése azonban már a következő időszak stratégiájának feladata.

3. A tagság által legfontosabbnak tartott projektkezdeményezés végrehajtásához a mindenkori állami és piaci szereplők megszervezése

A tagság az alapítás után két projektkezdeményezést emelt ki a többi közül a Szövetség javasolt tevékenységeként: a közmű-átírást megkönnyítő projektet és a multifunkcionális e-kártyát lehetővé tevő projektet.

P1. (Közmű-projekt)

E kettő közül az Interoperabilitási, portabilitási és használatósági munkacsoport gyűlése a közmű-projektet választotta ki, mint a Szövetség fő projektjét.

E projekt részeként felvettük a kapcsolatot kormány illetékes képviselőivel (Klézliné Borikával), valamint a közművek képviselőivel. 6 szervezet (a Szövetségünkön kívül a helyi állam, a szolgáltatói oldal és a fogyasztói oldal) képviselői (konkrétan a Jegyzők Országos Szövetsége, az MEE Villamosenergia Társaság, a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége, a Magyar Gázipari Egyesülés, és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és mi) együtt javasoltuk, hogy egy, a projekten belüli korlátozott problémát, a védett fogyasztók kezelésének problémáját oldjuk meg, a kormány által jogszabályba iktatottnál lényegesen racionálisabb, a közmű-projektünknek megfelelő módon.

A védett fogyasztók projektünknek köszönhetjük egyetlen tavalyi megrendelésünket, az ELMÜ-vel kötött szerződésünket is: szövege a tagság előtt nyilvános (a saját emailfiókba belépve itt http://j.mp/elmumegbizasi elérhető, és itt a közgyűlésen is megtekinthető), eredményével kapcsolatban üzleti titok köt bennünket.

Ennek a projektnek köszönhetjük, hogy a Szövetség Jogi infrastruktúra és implementáció munkacsoportjának segítségével megtaláltuk azt a jogszabályi helyet, ahol törvénymódosítás segítségével elértük a Szövetség küldetése teljesülésének előfeltételeit jelentő fenti jogszabályváltozást.

P2. (Multifunkcionális e-kártya projekt)

Az Interoperabilitási, portabilitási és használatósági munkacsoport gyűlése a tagság szavazatai alapján az e-kártya projektet közvetlenül az alapítás után nem javasolta, mint a Szövetség kiemelt projektjét.

A http://j.mp/torveny elfogadása következtében azonban olyan helyzet állt elő, hogy a Braun Péter Stratégiai és PR alelnök által kezdeményezett projekttel kapcsolatban az elnökség több átdolgozás után egy, a “Korlátozott információ- áramláson alapuló közhiteles e-ügyfél azonosítás állampolgári és fogyasztói ügyek intézésére” elnevezésű tervet fogadhatott el (a saját emailfiókba belépve itt http://j.mp/azonositas elérhető, és itt a közgyűlésen is megtekinthető), amely
- a törvény alapján és
- a kormányváltás után, a kormány nyitottsága esetén
mind a P1. Közmű-projektben, mind pedig a P2 E-kártya projektben eredményekkel kecsegtet.

4. A tagok által önként vállalt, folyamatban levő többi projektkezdeményezés segítése

P3. (Metaadat projekt)

A Stefan Marsiske vezette Informatikai infrastruktúra és implementáció munkacsoport projektkezdeményezésnek négy, egymástól elvileg szeparálható célkitűzése van.

Az első, hogy az állami adatokról készüljön metaadat-jegyzék: mi, hol, milyen formában található, stb.
A második, hogy az állami adatok azok számára, akik hozzáférésre jogosultak, nyílt szabványos, géppel feldolgozható módon legyenek hozzáférhetők.

A harmadik cél, amely már nem tartozik a Szövetség központi célkitűzései közé, hogy a metaadat-jegyzékben követhető, nyílt szabványos, géppel hozzáférhető adatok közül azok, amelyek az adófizetők pénzének felhasználásával gyűjtenek, egyben nyilvánosak is legyenek.
A negyedik, utolsó cél pedig, amely eredendően ugyancsak nem tartozik a Szövetség központi célkitűzései közé, hogy a releváns adatok vizualizálásra kerüljenek.

A Szövetség központi célkitűzéseivel kapcsolatban az alábbiakat jelentjük be a közgyűlésen.

P3.1 A fenti első és második célkitűzésünket többször, hivatalosan kezdeményeztük a kormánynál, amely hivatalosan nem reagált javaslatainkra. Informálisan azonban előbbre jutottunk. A célkitűzéseinkkel rokonszenvező köztisztviselők egyrészt kormányhatározatot fogadtattak el a hivatalos metaadat-jegyzék intézményesítéséről (első célkitűzés), másrészt a Kormányhatározat alapján dolgoznak azon, hogy ezek az adatok valóban nyilvánosságra is kerüljenek (harmadik célkitűzés). Javaslatunkra remélhető, hogy mindez a második célkitűzésünknek megfelelő formában történik majd.

P3.2 Többszöri tárgyalás után nyilvánosságra került a http://dev.kozadattar.hu
A Közadattár üzemeltetője, a Neumann Kht. többszöri tárgyalásunkon a konstruktív együttműködésre késznek mutatkozott mind az első, mind a második, mind pedig a negyedik célkitűzés tekintetében; a harmadik célkitűzéssel kapcsolatban a kormányváltás után olyan szabályozás várható, amely az adófizetők pénzének felhasználásával gyűjtött adatok hozzáférését explicit módon szabályozza. Ez utóbbi megközelítés ugyan eltér a http://data.gov és a http://data.gov.uk (a harmadik célkitűzésben megfogalmazott módon nyilvános) megközelítésétől; ez viszont ránk, mint Nyílt Szabvány Szövetségre elvileg nem tartozik.

Továbbá, tárgyaltunk a parlament informatikai vezetőjével, aki nyitottnak mutatkozott arra, hogy a parlament működésére vonatkozó adatokat nyílt szabványos, géppel feldolgozható módon kerüljenek nyilvánosságra. Ezzel kapcsolatban a közeljövőben szakértők bevonásával újabb tárgyalási forduló várható.

P3.3 A P3.1-gyel és a P3.2-vel kapcsolatban mostanra kerültünk olyan helyzetbe, hogy pályázni kívánunk a nyilvánosság fejlesztését elősegítő alapítványokhoz.

A projekttel kapcsolatos stratégiai célkitűzésünk a közgyűlésen szóban kerül ismertetésre.

P4. (Nyílt választási térképek projekt)

Marói Ákos általános alelnök kezdeményezésére a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék Választáskutató Csoportjával együtt azzal a közös kéréssel fordultunk az Országos Választási Bizottsághoz, hogy a Bizottság tegye közzé a hivatalos választási térképeket minden természetes és jogi személy számára nyílt, informatikai rendszerek által feldolgozható formátumban, és elemzési, adatvizualizációs célokra tegye azokat nyilvánosan elérhetővé.

A projektnek 5 kiemelt célja van. Minden választási térkép legyen:
1. Nyílt szabványú,
2. Az informatikai rendszerek által feldolgozható, legalább Open Street Map-ban és opcionálisan más termékekben is használható formátumú,
3. Az EU Nyílt Forráskódú Licenc 1.1 vagy a CC Nevezd Meg! Magyarország licenc alatt,
4. A lenti VT1-5. szintenként poligonos partíciók formában kialakítva,
5. Egyértelmű, “jövőálló” (azaz a jogszabályok által a jövőben előírt változtatások folyamatos nyomon követését lehetővé tevő) jelölésrendszerrel ellátva.

Választási térképek alatt értettük: VT1. Az országos listás választási körzet térképét (egyes nagyságrendben), VT2. A területi listás választási körzetek térképeit (tizes nagyságrendben), VT3. Az egyéni választási körzetek térképeit (százas nagyságrendben), VT4. A település soros választási térképeket (ezres nagyságrendben), és VT5. A szavazókörzetek térképeit (tízezres nagyságrendben).

A fentieken felül javasoltuk még, a Bizottság deklarálja azt is, hogy az így előálló térképek mindenkor a hivatalos választási térképek lesznek. Egy ilyen deklaráció sokat segítene a terület szabványosításában.

Igény esetére a Nyílt Választási Térképek projekthez felajánlottuk adatainkat (a BME rendelkezésére álló VT1-4. szintű poligonokat) és szakmai segítségünket.

Legmagasabb szinten tárgyaltunk (az OVI vezetőjével), és arra jutottunk, hogy az OVI választások alatt nem tudja vállalni a projekt beindítását, úgyhogy választások után kell felvenni a kapcsolatot a terület felelősével, amit partnereinkkel együtt meg is teszünk majd. A projekt leírása a http://j.mp/NyiltValasztasiTerkepek linken elérhető.

P5. (Xbrl.hu projekt)

Radnai Márton Minőségi reform és folyamatszabályozási alelnök javaslatára előkészületek történtek az xbrl.org alatt található eXtensible Business Reporting Language nyílt szabvány Magyarországi bevezetésére.

Bevezetése mindazoknak költségmegtakarítást, hatékonyságnövekedést, nagyobb pontosságot és megbízhatóságot jelent majd, akik pénzügyi adatokat 1. szolgáltatnak vagy 2. használnak.
Kb. 450 vállalat, szervezet és kormányszerv nonprofit konzorciuma fejlesztette ki.
A saját területén tényleges (de facto) világszabvány, az EU-ban nyugatról (teljes lefedettség) kelet felé (Lengyelország) terjed.
A Securities and Exchange Commission (SEC) minden tőzsdei cégnél kötelezővé tette használatát, 2009. április 13-ától fokozatosan.

Az XBRL egyszerű ötletet vált valóra: ahelyett, hogy a pénzügyi információkat szövegblokként kezelnénk (mint pl. egy internet-oldal vagy egy nyomtatott szöveg), minden egyes adathoz (pl. nettó profit) egy-egy címkét rendel.
A felcímkézett adatok a számítógépek által olvashatók. Ez lehetővé teszi az üzleti információk automatikus feldolgozását és kombinálását szoftverek által, ami feleslegessé teszi a munkaintenzív, drága kézi adatbevitelt.
Rendkívüli mértékben emeli a pénzügyi adatok feldolgozásának sebességét (97%-kal), csökkenti a hibalehetőségek számát (100%-kal), és az információk automatizált ellenőrzését teszi lehetővé.
Bár nyílt, licenszdíj-mentes szabvány, bevezetése azonban természetesen költségekkel jár, viszont a bevezetés előtti költségekhez képest (a tapasztalatok szerint 40%-os) megtakarítást eredményez.
Nem teszi feleslegessé az eddigi erőfeszítéseket: az adatok a már létező adatnyilvántartási rendszerekből szoftverek által kinyerhetők, vagy közvetlenül XBRL-ben generálhatók.
Az XBRL különböző nyelveken és szabályozási környezetben alkalmazhatók, az adatok feldolgozási módja a szabályozási környezet változásához könnyen alakítható.
Az adatok más szabványoknak való megfeleléshez is felhasználhatók, „újrahasznosíthatókká“ válnak (ún. CSV formátumba kerülnek és abban maradnak).

Előzetes információk szerint bevezetését a bankok támogatnák, de örülnének annak, ha azt az állam kezdeményezné. Mindenesetre több oldalról indulva megpróbáljuk megszervezni, hogy a bankok magukénak tekintsék és hatékonyan támogassák a projektet.
A Szövetség vezetése tárgyalt a PSZÁF vezetőjével, aki nem mutatott érdemi érdeklődést a projekt iránt. Az MNB-nél ugyancsak elakadtak a tárgyalások.
A kormányváltás után felvesszük a kapcsolatot a terület állami felelőseivel.
A projekt leírása a saját emailfiókba belépve a dokumentumok között található, és itt a közgyűlésen is megtekinthető.

P6. (Jogszabályok és pályázatok változáskövetése és konzisztenciavizsgálata projekt)

A Stefan Marsiske vezette Informatikai infrastruktúra és implementáció munkacsoport projektkezdeményezése.

A projekt víziója, hogy a jogszabályok egyrészt változáskövetést (version control) lehetővé tevő rendszerben szülessenek, másrészt nyilvánosságra kerülésük utántól megjegyzéseket lehessen fűzni hozzájuk, harmadrészt pedig a rendszer lehetőség szerint a jogszabályok konzisztenciájának és koherenciájának a biztosítását is tegye lehetővé.

A projekt összhangban van a 2011-es Magyarországi EU-elnökség better regulation célkitűzésével.

Tárgyaltunk a parlament informatikai vezetőjével, aki nyitottnak mutatkozott arra, hogy a feladatot közösen specifikáljuk. Ezzel kapcsolatban a közeljövőben szakértők (tőlünk: Stefan Marsiske és Horváth János) bevonásával újabb tárgyalási forduló várható.

P7. (Bank API projekt)

Radnai Márton Minőségi reform és folyamatszabályozási alelnök javaslatára előkészületek történtek egy banki nyílt szabványos API (Application Programming Interface) bevezetésére.

Magyarországon jelenleg az online banki rendszereket a bankok bocsátják a fogyasztók rendelkezésére, térítésmentesen. A rendszerek beszerzője a bank, azok használatáért a fogyasztó a számlavezetési és tranzakciós díjakon keresztül fizet.
Az Egyesült Államokban és Németországban ezzel szemben létezik egy olyan API, amely lehetővé teszi külső alkalmazások számára a banki rendszerrel történő kommunikációt. Ezzel lehetségessé válik az, hogy
az API-t a vállalatirányítási rendszerek felhasználják, ezzel költséget takarítanak meg mind a bankok, mind pedig a vállalatirányítási rendszerek fejlesztői,
amennyiben a nyílt szabvány egyben nyilvános is, mint az USA-ban és Németországban, lehetővé teszi azt is, hogy az online banki alkalmazást a fogyasztó válassza ki, és hogy több banknál vezetett számláját is egy alkalmazással kezelje.
Mivel a banki online API esetén az online banki alkalmazást a fogyasztó választja ki, másrészt a több banknál vezetett számláját is egy alkalmazással kezeli, ezért ez a megoldás erősíti a versenyt mind az alkalmazásfejlesztők, mind pedig a banki szolgáltatások piacán, hiszen mindkettő jobban összehasonlíthatóvá válik, és csökkennek a szolgáltató-váltási költségek.
Felvettük a kapcsolatot azokkal a piaci szereplőkkel, akik fél évet dolgoztak egy hasonló projekten, de elakadtak.
Szondázzuk a bankokat az igényekről.
A projekt összefoglalása a saját emailfiókba belépve itt http://j.mp/bankapi elérhető, és itt a közgyűlésen is megtekinthető.
A kormányváltás után felvesszük a kapcsolatot a terület állami felelőseivel.

Köszönöm

az elnökség és felügyelő bizottság eddigi munkáját, és a kéthavonkénti elnökségi és fb-ülésen való részvételét, különösen

Basa Richárd Interoperabilitási alelnöknek a Szövetség kiemelt projektjében, valamint felvállalt projektkezdeményezéseiben a kapcsolódó üzleti találkozókon a Szövetség kitartó képviseletét.

Braun Péter Stratégiai és PR alelnöknek azt lehetőséget, hogy Szövetségünk két, a számítástechnika ill. a bankélet elitjét felvonultató konferencián ismertethette tevékenységét, és értékes új kapcsolatokra tehetett szert, valamint az Azonosítás ill. e-kártya projektben a szakma igényeinek képviseletét.

Kiss Gábor Vizualizálási és Transzparencia alelnöknek az http://atlathatoallam.hu oldal kiépítésében való részvételt.

Kökény Balázs Jogi alelnöknek a jogszabályváltoztatásnál és szerződéskötésnél nyújtott segítségét.

Stefan Marsiske Informatikai alelnöknek az innovatív kezdeményezéseit és azok folytonosan fejlesztett implementációit.

Radnai Márton Minőségi reform alelnöknek az xbrl és a bank API projektek üzleti találkozókon való kitartó képviseletét.

Köszönöm mindannyiótok eddigi részvételét a Szövetségben. Többször hivatkoztunk személy szerint rátok, amikor a továbblépés alapjául szolgáló jogszabályi módosítást kívántuk elérni. Nélkületek nem lettek volna lehetségesek az eddigi eredmények.

Kérem,

hogy a költségvetésről és a tevékenységről szóló beszámolókat – azokról külön-külön szavazva – fogadjátok el.

Az 1. és a 2. napirendi pontok vitája:

Szuhaj:

A civil alapprogram finanszírozhatná a Szövetség működéi költségeinek egy részét. Szívesen megosztom a tapasztalataimat az ügyvezetővel.

Kocsis:

A tagcégek saját innovációs keretük felhasználásával kidolgozhatnának egyes projektkezdeményezéseket legalább projektterv szintig. Ebben, pl. az azonosítás projektben – Paál Péterrel egyeztetve – felajánljuk az IBM segítségét. Cégek közötti kooperációt is javaslok egyes projekttervek kidolgozása ügyekben.

Braun:

Felhasználóknak kell hasznosnak lenniük a projekteknek. Amíg nem nyilvánvaló a hasznosságuk, nehéz keresztülvinni őket. Erőből nem megy. “Előnye az Ön részére” szöveget kell pl. az azonosítás projektünkbe beletenni. Ha ez benne van, a projektünk megtalálja az állampolgárt, és a politikusokat is.

Az azonosítás projektünkhöz szükséges adatok az államnál (pl. a választói névjegyzékben) rendelkezésre állnak, csak meg kell engedni, hogy a szolgáltatók hozzáférjenek.

Marsiske:

Természetesen mindezt a privacy szempontok betartásával. Nem véletlenül javasoljuk bevonni a projektbe az Eötvös Károly Intézetet.

Mázsa:

Az azonosítás projektünk alapjául szolgáló nyílt szabvány mind Braun úr által felvetett hatékonysági, mind pedig Marsiske úr által felvetett privacy szempontokra egyszerre kínál megoldást: szerencsére e projektben nem kell döntenünk közöttük. Ez nem trade-off (egyik érték a másik ellenében érvényesíthető), hanem win-win (mindkettő érték érvényre juthat) szituáció.

Radnai:

Az xbrl-bevezetési projektünk nem csak a pénzintézetek és a felügyelő szervek, hanem a mérleg, statisztika és adóhivatali kapcsolatok géppel feldolgozható nyílt szabványosítására szolgál.

A Bank API-val kapcsolatban az ügyvezető és én külön-külön találkoztunk a megoldás itthoni bevezetését üzletileg fontogató szereplővel. Lépjünk hivatalosan kapcsolatba velük. Rendezzünk konferenciát a témában.

Kiss:

A kormányprogram deklarált célja a vállalkozások ezer milliárd forinos nagyságrendre becsült bürokratikus költségeinek csökkentése: gyakorlatilag minden projektünk erre irányul.

Basa:

Informális tárgyalásokat már folytattunk kormányközeli szereplőkkel, elképzeléseink nem voltak ellenszenvesek nekik. Ilyen követelményeknek megfelelő jövőképpel és az általa összefogott projektkezdeményezésekkel érdemes lesz visszamenni hozzájuk.

Braun:

IVSZ a szállítók szövetsége. VISZ, aminek az elnöke vagyok, az informatikai vezetők, azaz a megrendelők szövetsége. A VISZ eredendően a rendszerek hatékony működésében és a költségcsökkentésben érdekelt.

Fontos, hogy az állami döntéshozók megértsék, hogy az idő nagyon fontos tényező. A világ nem tűri a totojázást, ami az állami ICT szektorban folyik. A privát szféra megalkotja és alkalmazza a szabványait, a világ elhúz a nagy koncepciógyártók mellett.

Legyen olyan nyílt szabvány, amely az állami rendszerekkel (pl. apeh, azonosítás) való kapcsolattartást szolgálja.
Legyen olyan nyílt szabvány, amely összfogja az állam felé való jelentéstételt. Pl. régen a 916-os munkaerő statisztikai jelentés ill. engedély nélkül nem lehetett mozdulni. Össze lehetett rakni az országot. Enélkül nem lehet.

Paál:

Az elképzeléseik szerint nem konszenzusra törekvő lesz a minisztérium, hanem a gyors és hatékony előre menetelést szorgalmazza.

Nem a mindenki által, hanem az általa helyesnek vélt megoldást szolgalmazza.

Ez elvileg lehetővé teszi a gyors és hatékony megoldásokat, ha az állami stratégia helyes irányba mutat majd.

Kiss:

Olyan nyílt forráskódú programot javaslok kitenni a Nyissz honlapjára, amely a költségvetés mindenkori fiskális pozíciójának egyfajta “reality check”-jét számolja ki. Az alapjául szolgáló tanulmány publikációja júniushoz képest negyed évet csúszik, addig nem lehet nyilvánosságra hozni, de közben felhasználóbarát formába hozhatnánk a programot.

A KÖZGYŰLÉS AZ 1. ÉS A 2. NAPIRENDI PONTOK MEGVITATÁSA UTÁN KÉZFELEMELÉSSEL AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

A Közgyűlés kézfelemeléssel szavazva az alábbi határozatot hozta:

1/2010. számú határozat

Igen: 15 szavazat
Nem: 0 szavazat
Tartózkodott: 0 szavazat

amely alapján a Közgyűlés elfogadta a Szövetség elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót.

2/2010. számú határozat

Igen: 15 szavazat
Nem: 0 szavazat
Tartózkodott: 0 szavazat

amely alapján a Közgyűlés elfogadta a Szövetség elmúlt évi költségvetéséről szóló beszámolót.

Hamecz István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Alapszabály szerint megbizatása lejárt, és a tagság véleményének kikérése után Paál Pétert, az IBM vezérigazgatóját javasolja a Szövetség elnökének, aki a felkérést elfogadta. Hamecz István felkérte Paál Péter a Szövetség jövőbeli stratégiájára vonatkozó javaslata ismertetésére.

Paál Péter javaslata a Szövetség stratégiájáról és költségvetéséről:

SWOT – a legfőbb elemek

Legfőbb erősségünknek látom, hogy nyilvánosan demonstráltuk: víziónk érdekében képesek vagyunk akár törvényváltoztatásokra is.
Legfőbb gyengeségünk, hogy – mivel törvényi változásokat is javasolunk, tevékenységünk eredményessége nagymértékben függ a mindenkori kormány együttműködési képességétől.
Legfőbb kockázatot az jelenti, ha az új kormány nem ért egyet a jelenlegi megváltoztatott törvénnyel, és nem ismeri fel a nyílt szabványok alkalmazásában rejlő előnyöket, és inkább megszüntetteti a parlamenttel az erre vonatkozó törvényi kötelezettségeit, semmint implementáltatná azokat.
Legfőbb lehetőségünk, hogy projektjeink kapcsán megszervezzük a piaci szereplőket annak érdekében, hogy az új kormánnyal és ősztől az önkormányzatokkal közösen a fogyasztók, a szolgáltatók, az adófizetők és az állami szereplők közös érdekeinek megfelelő folyamatokat indítsunk be.

Javasolt stratégia

1. Jövőkép kidolgozása

Küldetésünk purpose részéhez legközelebb a http://nyissz.hu/rolunk/szovetseg lapon olvasható megoldás áll:
“A Szövetség célja olyan, monopóliummentes piacok terjedésének elősegítése, amelyeken alkalmas nyílt szabványok generálta, egymással helyettesíthető, működő és együttműködő (interoperábilis) termékek, következésképp tágas versenypiacok jönnek létre
- mindenekelőtt a megrendelők, a fogyasztók és – állami megrendelő esetében – az adófizetők érdekében,
- másrészt a Szövetség, tagjaink, az ország és az Unió globális stratégiai pozíciói javítása érdekében.”

Azon kívül, hogy ezt a purpose-t egy szlogenbe össze kell foglalni, javaslom, hogy dolgozzunk ki egy jövőképet, mely tartalmazza, hogy mit szeretnénk (mi, tagok): hova jussunk el (mi, tagok, valamint fogyasztók, adófizetők, piaci és kormányzati szereplők) a jövőben. Jelenlegi projektjeink mellett a küldetésünkből és ebből vezessük le további teendőinket. Ez koordináta-rendszert, sőt, valószínűleg checklist-et is jelent majd kívánatos teendőinkre vonatkozóan.

Gyakorlatilag ez úgy nézne ki, hogy levélben két héten belül meghívnálak benneteket, leülnénk, és a jövőképen dolgoznánk.

Eredményét nyilvánosságra hozzuk, és fontosabb partnereinknek levél vagy találkozó formájában is eljuttatjuk.

Ez önmagában is fontos, de az új kormánnyal való kapcsolatunk szempontjából is. Gyorsan kell lépnünk. Projektjeink jók. Ugyanakkor el kell érnünk, hogy az új kormányzat szereplőnek tartson bennünket.

A héten volt alkalmam résztvenni az informatikával fogalkozó kormányzati szereplők bemutatkozó találkozóján. Fellegi kijelölt miniszter úr szavai alapján nyáron ki fognak adni egy roadmap-et. Nem stratégiát, hanem roadmap-et, amely a jogszabály-alkotásra és a projektekre vonatkozó terveket is tartalmazza.

Fellegi úr kiemelte, hogy csak olyan fejlesztés lesz majd, amely hatékonyabb gazdaságot vagy államot eredményez. Projektjeink ilyenek. Jövőképünk birtokában azonnal meg kell keresni őket.

Jövőképünknek és nagy célunknak keretet kell jelentenie projektjeink számára, érdekessé kell tennie projektjeinket külön-külön is. Valahogyan tartalmazza az adatvagyonnal kapcsolatos céljainkat is (azonosítás-projekt, ne kelljen több tucat helyre mennünk papírokért, ha az állammal vagy szolgáltatásokkal kerülünk hivatalos kapcsolatba, versenysemlegesen tudjunk csatlakozni az állami rendszerekhez, “személyre szabott” államot alakítsunk ki). Tartalmaznia kell, hogy miért jó, kinek jó, mit nyer az állam, az adófizető és a fogyasztó.

A jövőképünknek nem csak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és nem csak a kormánnyal kapcsolatban kell érvényesnek lennie. Fontos, hogy jövőképünket nem a megrendelőhöz képest dolgozzuk ki, stratégiánkat ne a megrendelő igényei határozzák meg, projektjeinket ne csupán a megrendelő kedvéért implementáljuk. Önmagában jó elképzeléseken, de közösen szeretnénk munkálkodni. Ebben biztosan másképp működünk, mint a szakági érdekképviseleti szövetség, és ezt fel is kell mutatnunk.

2. A törvény: implementálása, szellemének érvényre juttatása, hatókörésnek kiterjesztése
2.1. A törvényt http://j.mp/torveny mindenekelőtt implementálni, mégpedig hasznos, jól kommunikálható, kiváló user experience-t nyújtó módon kell implementálni ahhoz, hogy hosszabb távon is fenntartható legyen. Erre szolgál a kiemelt Azonosítás (Közmű + Multifunkcionális kártya) projektünk.

Ugyanis a törvény, mint az összes többi törvény, nincs kőbe vésve. Pl. más közhasznú kapuk definiálásával, más, nem közhasznú kapuk definiálásával, az informatikai infrastruktúra központosításának oldásával, vagy egyszerű törvénymódosítással ki lehet kerülni a törvénynek a küldetésünk szempontjából kritikus rendelkezéseit.

Ezzel kapcsolatban 4 stratégiai célunk van:

2.2. Az informatikai infrastruktúra központosításának esetleges oldása esetén célunk, hogy a törvénynek a küldetésünk szempontjából kritikus rendelkezései az új rendszer elemei közötti kommunikációra is vonatkozzanak.

2.3. El kell érni, hogy nyílt szabványos vagy közhasznú kapcsolat ne lehessen olyan kapcsolat, amin nem géppel közvetlenül feldolgozható adatok közlekednek. Szükség szerint legyen explicite kimondva, hogy a közhasznú kapukon géppel feldolgozható adatok közlekedjenek.

2.4. Legyen olyan rendelkezés, hogy a referencia-implementáció a közhasznú kapuk szükséges feltétele (vö.: http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/HICSS.2009.890 )

2.5. Következésképp törvényileg szükség legyen az http://www.egifcompliance.org -ra, vagy azzal azonos funkciójú, a törvény feltételeinek való megfelelést gépi módon ellenőrizni és certifikálni képes szervezetre.

3. Több lábon állás
Az államtól erősen függő projektjeinkkel kapcsolatban az alábbi megközelítést javaslom:

3.1. Projektjeinket az eddigiekhez hasonlóan (lásd pl. a közművekkel való együttműködést) próbáljuk meg a hasonló érdekeltségekkel rendelkező piaci szereplőket megszervezve végrehajtani, de az együttműködést az addigieken kívül más területekre is terjesszük ki.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni projektjeink pályázatokkal való finanszírozásának lehetőségére is – természetesen úgy, hogy stratégiai partnereinknek is lehetőséget adjuk a projekt melletti elkötelezettségük demonstrálására.
Megtartjuk a Szövetség által felvállalt, és a tagok által önként vállalt projektek megkülönböztetését: továbbra is mindkettőt támogatnunk kell.

3.2. A tagság kiterjesztése, mégpedig nem akárhogyan, csak a tagsági díj növelése érdekében, hanem a közös stratégiai érdekek mentén összefogva. A potenciális stratégiai szövetségeseinket (előkészítő tárgyalások után) a Szövetségnek legfelsőbb szinten kell megkeresnie annak érdekében, hogy közös projektet indítsunk, és lehetőség szerint tagként is belépjenek a Szövetségbe.

3.3. Közhasznú egyesület leszünk: fontosnak tartom, hogy a közhasznúaknak jobban hozzáférhető esetleges magánszektor-beli támogatások segítsék az egyesület finanszírozását.

3.4. Az állam (kormány, önkormányzatok, törvényhozás, bíróságok) képviselőinek a Jövőképünk és javasolt projektjeink keretében kell bemutatni saját érdekeiket, az együttműködést elősegítendő.

4. Munka finanszírozása
4.1. Szükség van főállású ügyvezetőre/koordinátorra: enélkül a Szövetség működésképtelen. Ezzel kapcsolataban szeretném, ha a közgyűlés a stratégia elfogadásával a jövőre vonatkozóan is megerősítené, hogy a tagság előtt a neten nyilvános és itt a közgyűlésen is elolvasható szerződést a Szövetség szempontjából megfelelőnek és kívánatosnak tartja.
4.2. Mindenekelőtt elkötelezett tagokkal, de nem feltétlenül ingyenes projekt-facilitátorokkal szeretnék együtt dolgozni. Meg kell találni a projektek finanszírozási forrásait ahhoz, hogy a tagságban levő tudást elővarázsoljuk.

5. Piaci szereplőkkel való nyitott és rendszeres kapcsolattartás működő formájának kitalálása
5.1. Rendszeres találkozókra szükség van a Szövetség életében. A Jenei Zoltán által javasolt kéthavonkénti elnökségi és FB találkozók működnek, és továbbra is alkalmasnak látszanak a vezetőség kapcsolattartására.
5.2. Ezzel szemben, a munkacsoport-rendszer sem, és a http://www.meetup.com/The-Open-Standards-Alliance-Budapest-Meetup-Group/ sem bizonyult optimális formának a nyitottabb együttműködésre. A tagság véleményét szeretném kérni azzal kapcsolatban, milyen körben (gondoljunk itt egy, a “nyílt” – szabványokkal, adatokkal, forráskódokkal foglalkozó – szervezetek találkozóira, vagy jövőbeli klaszter-találkozókra?) és milyen tartalommal (forgatókönyvvel) hirdessük meg a nyitottabb találkozóinkat.

Projektek

A futó projektekkel kapcsolatban: új kormány, és (az XBRL és Bank API projektekkel kapcsolatban az új kormány tervei szerint http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=150640 ) új pénzügyi felelős várható: mindenképpen meg kell ismertetnünk velük a terveinket.

Folytatni kell a piaci szereplők megszervezését (pl. MKB-találkozó, parlamenti informatikai találkozó, Bank API-val kapcsolatban az eddigi próbálkozókkal felvenni a kapcsolatot, választási térképekkel kapcsolatos együttműködés).

Az új kormányig parkolópályára állított kezdeményezéseinket (pl. a minőségi reform szabvány legjobb gyakorlatok) meg kell kísérelni finanszíroztatni az érdekeltekkel.

Az elnökségi üléseken nyitottnak kell maradnunk a tagság által kezdeményezett projektekre, különösen, ha azok a több lábon állás stratégiai célját szolgálják, és a végrehajtó hatalomtól többé-kevésbé független projekteket javasolnak (pl. piac, bíróságok, uniós vagy privát pályázatok).

SmartCities
Egyetlen új kezdeményezésem valamely Magyarországi városra vonatkozik. Javaslom, hogy kíséreljük meg felhasználni az http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/cities/index.html programjában rejlő lehetőségeket, és legalábbis kíséreljük meg ezt a várost bevenni hivatalosan az IBM SmartCities programjába (2009 Berlin, New York, 2010 Sanghaj, 2011 ?).
Ez a jövőképünk valóra váltását is segíthetné.
Egy városban cégek és emberek koncentráltan, magánéletüket, üzleteiket integráltan intézik.
Projektjeinket is fel tudnánk fűzni erre a vonalra.
Nézzük meg,
- mit lehet ennek érdekében “felajánlani” az eddigi projektek közül,
- mi az, amit eddigi ötleteinkből ennek alkalmával bevezethetünk (pl. nyílt szabványos BKV jegyrendszer, közművezetékek nyílt szabványos térképei, e-kereskedelem e-adóztatása, http://en.wikipedia.org/wiki/Nationwide_Health_Information_Network ), és
- mi az, amit másoktól “elleshetünk”.

Új költségvetés

Biztonsággal csak a tagdíjra számíthatunk (hacsak nincs valami támogatási lehetőség közhasznú egyesület számára).

Kérem,

hogy erről a költségvetésről és a stratégiáról szóló javaslatokat – azokról külön-külön szavazva – fogadjátok el.

A KÖZGYŰLÉS A 3. ÉS A 4. NAPIRENDI PONTOK MEGVITATÁSA UTÁN KÉZFELEMELÉSSEL AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

A Közgyűlés kézfelemeléssel szavazva az alábbi határozatot hozta:

3/2010. számú határozat

Igen: 15 szavazat
Nem: 0 szavazat
Tartózkodott: 0 szavazat

amely alapján a Közgyűlés elfogadta a Szövetség stratégiáját.

4/2010. számú határozat

Igen: 15 szavazat
Nem: 0 szavazat
Tartózkodott: 0 szavazat

amely alapján a Közgyűlés elfogadta a Szövetség a költségvetés tervezetét.

A Közgyűlés levezető elnöke tájákoztatja a Közgyűlést, hogy Paál Péter és Szabó Máté Dániel lemondtak felügyelő bizottsági tagságukról, Kocsis Zsolt pedig lemondott általános alelnöki pozíciójáról. Helyettük Tátrai Tündét és Kocsis Zsoltot javasolja felügyelő bizottsági tagoknak. Paál Péter pedig Hamecz Istvánt javasolta általános alelnöknek.

A KÖZGYŰLÉS A 5. NAPIRENDI PONT MEGVITATÁSA UTÁN TITKOS SZAVAZÁSSAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA:

5/2010. számú határozat
A jelöltekről külön-külön titkos szavazással szavazva minden esetben az alábbi eredmény adódott:

Igen: 15 szavazat
Nem: 0 szavazat
Tartózkodott: 0 szavazat

A megválasztott tisztviselők az alábbiak:
Elnök: Paál Péter
Általános alelnök: Hamecz István
Általános alelnök: Maróy Ákos (nem változott)
Stratégiai és PR alelnök: Braun Péter (nem változott)
Minőségi reform és folyamatszabályozási alelnök: Dr. Radnai Márton (nem változott)
Interoperabilitási, portabilitási és használhatósági alelnök: Basa Richárd (nem változott)
Vizualizálási, szimulációs és transzparencia alelnök: P. Kiss Gábor (nem változott)
Jogi infrastruktúra és implementáció alelnök: Dr. Kökény Balázs (nem változott)
Informatikai infrastruktúra és implementáció alelnök: Stefan Marsiske (nem változott)
Felügyelőbizottsági tag: Kocsis Zsolt
Felügyelőbizottsági tag: Tátrai Tünde

A Közgyűlésben a 6. napirendi pont vitája során általános egyetértés mutatkozott az Elnökség által javasolt alapszabálymódosítások Alapszabályba foglalásával kapcsolatban, kivéve a pártoló tagi intézmény bevezetését, ahol ugyan a pártoló tagságot támogatók egy előzetes véleményfelmérő szavazás szerint 6:5 arányú többségben voltak, azonban a pártoló tagi intézmény bevezetéséhez elégséges többség nem alakult ki (vö. Alapszabály, 9. szakasz: „A jelen Alapszabály elfogadásához, illetve bármely módosításához Közgyűlésnek a jelen levő szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados szótöbbségével (szavazati többségével) elfogadott határozata szükséges […]“), így ez a javaslat kikerült a szavazásra kerülő Alapszabály-szövegből.

Ezt követően a Közgyűlés levezető elnöke indítványozza, hogy a Közgyűlés a Szövetség Alapszabályának javasolt módosításait és a módosításoknak az egységes szerkezetbe foglalását a jelen Jegyzőkönyvhöz csatolt formában fogadja el, és mondja ki a Szövetség közhasznú szervezeti jogállását.

A KÖZGYŰLÉS A 6. NAPIRENDI PONT MEGVITATÁSA UTÁN KÉZFELEMELÉSSEL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA:

6/2010. számú határozat

Igen: 15 szavazat
Nem: 0 szavazat
Tartózkodott: 0 szavazat

amely alapján a Közgyűlés elfogadta a Szövetség egységes szerkezetbe foglalt újraalkotott Alapszabályát a jelen Jegyzőkönyvhöz csatolt formában, és kimondta a Szövetség közhasznú szervezeti jogállását.

További megvitatandó kérdés hiányában, a Közgyűlés levezető elnöke a Közgyűlést berekesztette. Jegyzőkönyv lezárva 2010. május 28. 09 óra 45 perckor.

__________________________________
Hamecz István
a Közgyűlés levezető elnöke

__________________________________
Név: Kéménczy Kálmán
a jegyzőkönyv hitelesítője

__________________________________
Név: Dr. Mázsa Péter
a jegyzőkönyv hitelesítője

Categories: blog Tags: